انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان استعداد های درخشان شهید بهشتی (دوره اول)

**نکته: هر دانش آموز می تواند از بین کاندیداهای زیر، فقط بین یک تا پنج گزینه را انتخاب کند.

**بازه زمانی شرکت در انتخابات: سه شنبه مورخه 1399/08/06، از ساعت 9 صبح الی 17 بعد از ظهر.

****تنها اولین رای شما محاسبه می شود، سیستم رای های تکراری را مورد شمارش قرار نمی دهد.****

CAPTCHA
لطفا صبر کنید
Sampad